Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
 
Studia doktoranckie

W roku akademickim 2000/2001 na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej uruchomiono studia doktoranckie w zakresie BUDOWY i EKSPLOATACJI MASZYN. Od 2006r. studia doktoranckie prowadzone są również w zakresie dyscypliny MECHANIKA (w tym LOTNICTWO). Ta nowa forma studiów (studia III stopnia) wyniknęła z faktu, że bardzo szybki rozwój naukowy Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa umożliwił Wydziałowi uzyskanie praw nadawania stopnia doktora habilitowanego. Na Wydziale zatrudnionych jest 41 samodzielnych pracowników naukowych (profesorów i doktorów habilitowanych), którzy mogą objąć indywidualną opieką naukową uczestników studiów doktoranckich.

Zasady ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów doktoranckich określone są uchwałą Senatu PRz.

Nabór kandydatów na studia doktoranckie realizowany
jest poprzez System Internetowej Rekrutacji (SIR)

Dodatkowe informacje nt. studiów dostępne są w informacjach bieżących

Dokumenty:

  • deklaracja opiekuna naukowego, doc pdf.

Studia doktoranckie prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Trwają 4 lata, prowadzone są według planów i programów, które dają uczestnikom tych studiów większe możliwości poznania nowoczesnych metod budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym z obszaru techniki lotniczej. Studia te jako trzeci etap kształcenia kadry naukowo-technicznej, przeznaczone są dla dobrze przygotowanych absolwentów studiów magisterskich o kierunku mechanicznym, którzy wykazują duże zaangażowanie w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych. Studia doktoranckie kończą się obroną przygotowanej pracy doktorskiej, co jest podstawą do nadania uczestnikom studiów stopnia doktora nauk technicznych.

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa umożliwia uczestnikom studiów doktoranckich szeroki dostęp do literatury, aparatury naukowo-badawczej, daje możliwości korzystania z laboratoriów i pracowni Wydziału, zapewnia również właściwą opiekę naukową przy realizacji prac doktorskich. W cyklu realizacji programów studiów doktoranckich zwraca się szczególną uwagę na mechatroniczne podejście do zagadnień budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych, czyli na nowoczesne powiązanie i wykorzystanie wiadomości z zakresu szeroko rozumianej mechaniki, automatyki i informatyki, zarówno w zakresie konstrukcji jak również technologii maszyn i urządzeń mechanicznych.

Przyjęcie na studia doktoranckie wynika z konkursu kwalifikacyjnego, który przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać miejsce w domu studenckim oraz uzyskać świadczenia z funduszu pomocy materialnej, których rodzaj i wysokość zależy od sytuacji materialnej doktoranta.


 

 

 

Jakim kierunkiem studiów jesteś zainteresowany/a ?

Galeria

al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności