Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
 
Informacje ogólne

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki zawodowe mają na celu poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w różnych branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów, wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach (integracja wiedzy teoretycznej z praktyką), poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością, poznanie własnych możliwości na rynku pracy oraz nawiązanie kontaktów zawodowych.
Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu nauczania i podlegają zaliczeniu. Praktyki programowe realizowane są na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w wymiarze określonym w uchwalonym przez Radę Wydziału planie studiów zgodnie z obowiązującymi dla danego kierunku i poziomu standardami kształcenia. Jeżeli plan studiów i/lub standardy kształcenia nie stanowią inaczej, student ma obowiązek odbyć praktykę programową w wymiarze co najmniej 4 tygodni. Studenci mogą dobywać także praktyki nadprogramowe, nie uwzględnione w programie studiów (w szczególności praktyki dyplomowe, staże przemysłowe).
Studenckie praktyki zawodowe obywają się w okresie wakacji. Praktyki mogą odbywać się także w ciągu roku akademickiego, pod warunkiem, że ich organizacja nie zakłóci realizacji zajęć dydaktycznych. Termin praktyk może być ustalony indywidualnie w przypadku indywidualnego toku studiów albo indywidualnej organizacji studiów. Wydział stwarza studentom warunki do odbycia grupowych praktyk programowych w wybranych przedsiębiorstwach i instytucjach w regionie.
 

Szczegółowe zasady odbywania i zaliczania praktyk określone są w
Regulaminie Praktyk Studenckich WBMiL.
 

Tematykę i zakres praktyk programowych określa natomiast
Ramowy Program Praktyk dla studentów WBMiL.

 

Przydatne dokumenty w procesie realizacji i zaliczenia praktyk zawodowych:

  1. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk studenckich (zał. 1): doc, pdf.
  2. Wzór podania o przyjęcie na praktykę zawodową (zał. 2): doc, pdf.
  3. Wzór porozumienia w sprawie organizacji praktyk studenckich (zał. 3): doc, pdf.
  4. Podanie o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyki programowej (zał. 4): doc, pdf.
  5. Wzór raportu z przebiegu praktyki studenckiej (zał. 5): doc, pdf.
  6. Wzór zaświadczenia o odbyciu praktyki studenckiej (zał. 6): doc, pdf.
  7. Formularz oceny studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: doc, pdf.

 

Szczegółowych informacji i zaliczeń praktyk udziela wydziałowy kierownik praktyk studenckich.
Funkcję tę na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa pełni dr inż. Paweł Woś.


Kontakt:

Dr inż. Paweł Woś - Kierownik praktyk WBMiL
Katedra Silników Spalinowych i Transportu
Bud. L-33, pok. 228
tel.: 017 865 1355
fax: 017 854 3112

e-mail:

 


 

 

 

Jakim kierunkiem studiów jesteś zainteresowany/a ?

Galeria

al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
Administrator serwisu: