Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
 
Propozycje tematów prac dyplomowych z przemysłu

Propozycje tematów prac dyplomowych do realizacji w firmie PPUH Borimex


 1. Mapowanie strumienia wartości procesu wdrożenia nowego wyrobu do produkcji
 2. Mapowanie strumienia wartości wybranej rodziny wyrobów
 3. Identyfikacja i analiza przestojów w procesie produkcyjnym oraz ich przyczyn
 4. Wykorzystanie metody SMED do skracania czasów przezbrojeń
 5. Analiza organizacji logistyki wewnętrznej w Firmie PPUH Borimex  i propozycje doskonalenia
 6. Analiza FMEA wybranego procesu produkcyjnego
 7. Ocena spełnienia wymagań normy ISO 50001 przez Firmę PPUH Borimex.
 8. Wykorzystanie wybranych metod i narzędzi zarządzania jakością do doskonalenia procesu produkcyjnego
 9. Ocena poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością
 10. Ocena poziomu dojrzałości systemu zarządzania środowiskowego
 11. Ocena poziomu dojrzałości systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy
 12. Ocena i propozycje doskonalenia systemu motywacyjnego oraz oceny pracowników

 

W sprawie wyboru tematów proszę się kontaktować z  prof. dr hab. inż. Jarosławem Sępem


Propozycja zagadnień technicznych, tematów do prac magisterskich realizowanych w  WSK PZL Rzeszów S.A.

CAD/CAM/CAE
 1. Opracowanie bazy części znormalizowanych stosowanych w WSK w formacie dla Autocad LT (Program autorski)
 2. Opracowanie bazy elementów znormalizowanych stosowanych w WSK dla programu Catia.
 3. Kalkulator wyceny oprzyrządowania i sprawdzianów oparty o działanie systemu eksperckiego
 4. Wykonanie modelu obrabiarek w 3D (Chiron Mill800, Micron800, Chiron FZ15, Mitsubishi WEDM i inne) dla symulowania kolizyjności podczas procesu obróbki. 
 5. Wykonanie programu obliczeniowego sprawdzianów do gwintów amerykańskich stosowanych w WSK ( typ UN, helical coil i tp. w celu obliczenia Sn, Sp, i grup selekcyjnych)
 6. Wykonanie katalogu sprawdzianów uniwersalnych w CAD z zastosowaniem skali w celu szybkiego podbierania.
 7. Modelowanie obróbki mechanicznej odlewów Ai i Mg w układzie: przedmiot obrabiany - narzędzie - obrabiarka
 
 
Optymalizacja procesów technologicznych
 1. Gratowanie adaptacyjne odlewów przekładni na centrach obróbczych przy użyciu narzędzi podatnych.
 2. Automatyzacja operacji ślusarskich dla kół zębatych.
 3.  Optymalizacja procesu natryskiwania plazmowego na stanowisku wyposażonym w robota KUKA.
 4. Porównanie HSM i ECM, ocena wad i zalet obu metod obróbki w odniesieniu do obróbki łopatek.
 5. Opracowanie nowego sposobu łożyskowania i uszczelnienia elektrod w przyrządach stosowanych do obróbki ECM.
 6. Dobór metody wykrywania rys podczas obróbki polerskiej tak, aby można je było stwierdzić bezpośrednia po operacji polerskiej.
 
Robotyzacja produkcji
 1. Przegląd stosowanych narzędzi do programowania robotów przemysłowych z uwzględnieniem specyfiki takich obróbek jak wykonywanie powłok plazmowych i obróbki ślusarskiej.
 2. Opracowanie metodologii programowania robota ślusarskiego do wykonywania operacji z użyciem narzędzi frezarskich i szlifierskich (frezy , tarcze ścierne).
 3. Analiza możliwości wykorzystania zrobotyzowanego stanowiska ślusarskiego do obróbki powierzchni kształtowych z uwzględnieniem zmiennej geometrii obrabianych powierzchni Np. duża tolerancja odkuwek lub odlewów.
Metalizacja Natryskowa
 1. Analiza parametrów natryskiwania plazmowego tlenku chromu pod kątem powstawania pęknięć powłoki (po natryskiwaniu, po szlifowaniu), zależność powstawania pęknięć od mocy palnika, temperatury części w trakcie procesu itd.
 2. Wpływ ziarnistości proszku na porowatość powłoki natryskiwanej – możliwość sterowania porowatością poprzez zmianę parametrów natryskiwania.
 3. Natryskiwanie plazmowe powłok z węglika chromu i wolframu z porowatością niższą niż 2% - wymagania materiałowe i wymagania parametrowe.
 4. Określenie poziomu naprężeń w powłoce natryskiwanej w zależności od:
  • gatunku materiału powłoki
  • grubości powłoki
  • porowatości powłoki.
 5. Natryskiwanie na zimno powłok regeneracyjnych na elementy wykonane ze stopów magnezu.
 6. Natryskiwanie na zimno powłok regeneracyjnych na elementy wykonane ze stopów utwardzalnych.
 
Metrologia
 
 1. Porównanie dostępnych metod pomiarowych i wybór najbardziej optymalnych metod do produkowanych na WSK części.
 2. Weryfikacja optycznych metod pomiarowych stosowanych obecnie do pomiarów powierzchni piór łopatek, rozwój posiadanego na WSK stanowiska pomiarowego
 
 
Elektrotechnika
 1. Opracowanie metody eliminacji zwarć na obrabiarkach ECM, zabezpieczenie umożliwiające odcięcie prądu w pierwszym etapie wyładowania.
 
Nawęglanie
 1. Opracowanie metody aktywacji stali AMS6308 przed procesem nawęglania.
 2. Opracowanie charakterystyk nawęglania stali na piecach firmy EISCHELIN wydziale obróbki kół zębatych W-54 6308.
Wibroakustyka
 1. Wykonanie projektu obniżenia hałasu na wyznaczonych stanowiskach szlifierskich na wydziałach (przeanalizować dostępne metody wybrać odpowiednią w zastosowaniu.
Chemia
 1. Opracowanie metod trawienia narzędzi wykonanych ze stali TI15 wskazujących przypalenia szlifierskie.

 

 

W sprawie wyboru tematów proszę się kontaktować z  prof. dr hab. inż. Jarosławem Sępem

 


Propozycja zagadnień technicznych, tematów do prac magisterskich realizownych w PPiH RESTOL Sp. z o. o.

 

1. Ustalenie wielkości supermaketu półwyrobów i wprowadzenie kart Kanban.
2. Wprowadzenie systemu Kanban na magazynie akcesoriów.
3. Wprowadzenie systemu Kanban podczas pakowania akcesoriów meblowych.
4. Mapowanie strumienia wartości na linii produkcji frontów ramkowych.
5. Stworzenie ciągłego przepływu produkcji na linii produkcji frontów ramkowych.
6. Standaryzacja pracy pakowania frontów kuchennych.
7. Ograniczenie nadmiernego transportu międzyoperacyjnego.
8. Zmniejszenie nadprodukcji przy wytwarzaniu mebli.
9. Zastosowanie metody 5S przy frezarkach numerycznych.

  

W sprawie wyboru tematów proszę się kontaktować z  prof. dr hab. inż. Jarosławem Sępem

 


Propozycja tematów prac magisterskich realizowanych w Polskie Zakłady Lotnicze sp. z o.o.

 1. „Dobrać przekroje skrzydła, zastrzału i belki mocowania zastrzału samolotu ze skrzydłem zastrzałowym” – opiekun PZL: Henryk Gruszecki, tel. 17 743 1284 /  Karol Kapinos, tel. 17 743 1495
 2. „Zaprojektować rozwiązanie konstrukcyjne węzła mocowania zastrzału skrzydła samolotu optymalne pod kątem wprowadzenia obciążeń od zastrzału” – opiekun PZL: Henryk Gruszecki, tel. 17 743 1284 / Karol Kapinos, tel. 17 743 1495
 3. „Zaprojektować zawieszenie automatycznego slota skrzydła” – opiekun PZL: Karol Kapinos, tel. 17 743 1495 / Henryk Gruszecki, tel. 17 743 1284
 4. „Zaprojektować koła podwozia głównego samolotu (wraz z doborem łożysk koła) dla zadanych następujących elementów: goleń podwozia (bez osi), koło i hamulec koła” – opiekun PZL: Bogdan Kozik, tel. 17 743 1271 / Henryk Gruszecki, tel. 17 743 1284
 5. „Projekt układu zasilania (dla małego samolotu) wykorzystującego nowe technologie”.   (Projekt powinien uwzględnić źródła zasilania el. (alternatory, akumulatory) i odbiorniki (światła LED, silniki krokowe itp.).) – opiekun PZL: Zbigniew Mączka, tel. 17 743 1234
 6. „Bilans energetyczny układu zasilania małego samolotu – z uwzględnieniem warunków awaryjnych” – opiekun PZL: Zbigniew Mączka, tel. 17 743 1234
 7. „Koncepcja podziału układu zasilania na szyny główne i awaryjne uwzględniającego wymagania MEL (Minimum Equipment List)” – opiekun PZL: Zbigniew Mączka, tel. 17 743 1234
 8. „Analiza porównawcza właściwości elektrycznych, eksploatacyjnych, niezawodnościowych i ekonomicznych różnych typów akumulatorów możliwych do zastosowania w lotnictwie” – opiekun PZL: Zbigniew Mączka, tel. 17 743 1234
 9. „Analiza poziomu zakłóceń elektromagnetycznych powstających wewnątrz małego samolotu podczas pracy telefonu komórkowego – na tle norm odporności na zakłócenia elektryczne urządzeń awioniki” – opiekun PZL: Zbigniew Mączka, tel. 17 743 1234
 10. „Optymalizacja/ Analiza numeryczna MES wytrzymałościowa (statyczna/zmęczeniowa) cienkościennego integralnego elementu struktury lotniczej z stopu aluminium” – opiekun PZL: Tomasz Gałaczyński, tel. 17 743 1562
 11. „Optymalizacja/ Analiza numeryczna MES wytrzymałościowa  (statyczna/zmęczeniowa) cienkościennego integralnego element struktury lotniczej z materiałów kompozytowych” – opiekun PZL: Tomasz Gałaczyński, tel. 17 743 1562
 12. „Optymalizacja/ Analiza numeryczna MES wytrzymałościowa  (statyczna/zmęczeniowa) geometrii połączenia zatrzaskowego elementów z stopów aluminium” – opiekun PZL: Tomasz Gałaczyński, tel. 17 743 1562
 13. „Optymalizacja parametrów procesu RFSSW w połączeniach zakładkowych elementów z stopów aluminium pod katem nośności połączenia”. (Może powstać kilka tematów dla różnych materiałów, grubości łączonych elementów oraz ilości i układu zgrzein punktowych) – opiekun PZL: Tomasz Gałaczyński, tel. 17 743 1562
 14. „Analiza metalograficzna połączeń zakładkowych RFSSW z punktu widzenia wpływu parametrów procesu na jakość zgrzein (wady wewnętrzne)” (Jako kontynuacja powyższego tematu) – opiekun PZL: Tomasz Gałaczyński, tel. 17 743 1562
 15. „Analiza metod badań nieniszczących połączeń liniowych FSW zakładkowych/doczołowych elementów cienkościennych” – opiekun PZL: Tomasz Gałaczyński, tel. 17 743 1562
 16. „Analiza porównawcza połączeń zgrzewanych FSW punktowych oraz linowych zakładkowych/doczołowych  z połączeniami wykonanych metodami konwencjonalnymi”  – opiekun PZL: Tomasz Gałaczyński, tel. 17 743 1562

 


 

 

 

Jakim kierunkiem studiów jesteś zainteresowany/a ?

Galeria

al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności