Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
 
Pomoc materialna

DOKUMENTY niezbędne do uzyskania stypendium socjalnego

Dokumenty potrzebne do stypendium:

·         Wniosek o stypendium sem ZIMA 2016/17

·         Oświadczenie o dochodach za 2015 r.

·         Zaś. z US dla każdej osoby pełnoletniej osobno za 2015 r.

·         Zał. 19 dla wszystkich os. pełnoletnich

·         Zaś. ZUS składki zdrowotne dla os. z dochodem ( lub zał. 20)

·         Nakaz płatniczy za 2015 r.  lub zaświadczenie o wielkości pola  (lub zał. 21)

·         Zaś. nauka rodzeństwa z informacją do kiedy trwa nauka -akt urodzenia rodzeństwo nie uczące się 

·         Zaś. Urząd Pracy bezrobocie rodzica jeśli rodzić jest rolnikiem zaś. KRUS kwota zasiłku chorobowego za 2015 r

·         Zał. 5. oświadczenie wynajmem mieszkania

·         Zaś. MOPS  lub GOPS pobierane zasiłki (przy niskim dochodzie)

·         Wyrok sądu alimenty, fundusz alimentacyjny jeżeli jest pobierany

·      Zał 5 sytuacja rodzinna

·         Zapoznać się z zał. 4


 K O M U N I K A T

W sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 dla studentów wyższych lat studiów. Wnioski będą dostępne w systemie USOSweb od dnia 30 września do dnia 10 października 2016 r. (składanie wniosków w dziekanacie właściwego wydziału odbywa się w dniach i godzinach ustalonych przez wydział)

DOKUMENTY:

STYPENDIUM SOCJALNE STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

 Uwaga! - przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 września 2015 r., z późniejszymi zmianami oraz z Procedurą dotyczącą ubiegania się o stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości obowiązującą w roku akademickim 2016/2017. Student, który będzie ubiegał się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 – wypełnia w systemie USOSweb i składa po wydrukowaniu i podpisaniu w dziekanacie właściwego wydziału:

1) oświadczenie o dochodach (dochód studenta i/lub rodziny studenta uzyskany w 2015 r.);

2) WNIOSEK o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości wraz z oświadczeniem studenta o niepobieraniu stypendium socjalnego na więcej niż jednym kierunku studiów;

3) komplet dokumentów potwierdzających sytuację materialną i rodzinną.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Uwaga! - przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 września 2015 r., z późniejszymi zmianami oraz z Procedurą dotyczącą ubiegania się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych obowiązującą w roku akademickim 2016/2017 Student, który będzie ubiegał się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 – wypełnia w systemie USOSweb i składa po wydrukowaniu i podpisaniu w dziekanacie właściwego wydziału:

1) WNIOSEK o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z oświadczeniem studenta o niepobieraniu stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na więcej niż jednym kierunku studiów; 2) ksero orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności. ===================================================================================================================================================== ==========

Wnioski o przyznanie wyżej wymienionych stypendiów na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 będą dostępne po zalogowaniu do systemu USOSweb. Wnioski należy wypełniać i składać w wyżej określonym terminie

. NIEZŁOŻENIE WNIOSKU W DZIEKANACIE WYDZIAŁU W WYŻEJ OKREŚLONYM TERMINIE SPOWODUJE ODRZUCENIE WNIOSKU I POZOSTAWIENIE WNIOSKU BEZ ROZPATRZENIA. 


 

 

 

Jakim kierunkiem studiów jesteś zainteresowany/a ?

Galeria

al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności