Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
 
Studia niestacjonarne

ODPŁATNOŚĆ ZA STUDIA

 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora  Politechniki Rzeszowskiej nr 18/2016 z dn. 17.06.2016r.

  • studenci kontynuujący naukę na studiach niestacjonarnych wnoszą opłaty za świadczone usługi edukacyjne

w terminie do :

 

26 września 2016r.-  za semestr zimowy r. ak. 2016/17

 

 

w wysokości 1800 zł 

  

 Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017

  

wnoszą opłatę semestralną za usługi edukacyjne semestru pierwszego

 

  w terminie do

   31 października 2016 r. – za semestr zimowy

  

w wysokości 1800 zł

 

 


Przedłużanie ważności legtymacji

LEGITYMACJE BĘDĄ  PRZEDŁUŻANE tylko grupowo od 15 października 2016 roku

Legitymacje będą przedłużane tylko tym studentom, którzy uregulowali odpłatność za studia za  sem. zimowy r.ak.2016/17.

 


DOKUMENTY DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

Przygotowanie dokumentów przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie

 

* Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej Promotorowi na co najmniej 2 tygodnie przed planowaną obroną.

 * Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie co najmniej tydzień przed planowaną obroną.

 * Zapisy na obronę będą się odbywać przy złożeniu dokumentów  w Dziekanacie .

  * Student zobowiązany jest poinformować opiekuna pracy o terminie obrony.

 

PRZED OBRONĄ do złożenia PRACY DYPLOMOWEJ  niezbędne są:

Ø    1 egzemplarz pracy dyplomowej zawierający:

- okładkę  należy  nabyć  w dziekanacie L-119(bezpłatnie) max. 3

- stronę tytułową pracy

- tekst pracy (druk dwustronny).

- streszczenie pracy w języku polskim i angielskim wg obowiązującego wzoru (umieszczone na końcu pracy) oraz 1 streszczenie luzem

- oświadczenie o samodzielności wykonania pracy (umieszczone na końcu pracy)

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie pracy (umieszone na końcu pracy

- recenzje zawierające ocenę pracy (promotora, recenzenta),

- raport z Internetowego Systemu Antyplagiatowego zatwierdzony i podpisany przez Promotora

- płytę CD zawierającą pracę w wersji elektronicznej podpisaną przez promotora.

Na płycie CD powinny być umieszczone informacje:

− imię i nazwisko autora pracy,

− nr albumu autora pracy,

− stopień naukowy oraz imię i nazwisko kierującego pracą,

Ø    wypis z dowodu osobistego- potwierdza Dziekanat

Ø  wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym ( nie obowiązkowe)

Ø  streszczenie pracy w języku polskim i angielskim wg obowiązującego wzoru

Ø    deklaracja badań  losów absolwentów

Ø    zdjęcia /format 4,5 x 6,5 cm/ - 4 szt. do dyplomu w języku polskim  + 1 szt. zdjęcia w przypadku zamawiania odpisu dyplom  w języku obcym.

Ø    dowód wpłaty za dyplom na 60 zł, w przypadku zamawiania odpisu  w języku obcym dodatkowo dowód na 40 zł.

Należność za dyplom należy opłacić na indywidualne konto studenta, pobierając odpowiednie blankiety wpłaty na stronie: USOS.prz.edu.pl

W tytule przelewu opłaty za dyplom w języku polskim należy wpisać - DYPLOM-DYP

W tytule przelewu opłaty za dyplom w języku obcym -  DYPLOM-OBC

W przypadku zamawiania dyplomu w języku obcym należność dokonuje się w odrębnej transakcji

 

* druki dostępne na stronie www WBM i L.

http://wbmil.prz.edu.pl/pl/dla-studentow/dokumenty-do-pobrania/

 

 

PO OBRONIE:

 

Zaświadczenie informujące o ukończeniu studiów i wyniku egzaminu dyplomowego

można otrzymać  w godzinach urzędowania Dziekanatu najwcześniej dzień po obronie.

 

 

Przy odbiorze dyplomu wymagana jest wypełniona karta obiegowa oraz oddanie legitymacji studenckiej.

 

Dyplomy należy odbierać osobiście (mogą być również wydane osobie upoważnionej notarialnie).

      Informacja o możliwości odbioru dyplomu będzie wysyłana na e-mail podany podczas zapisu na obronę.

 


ZAGADNIENIA NA EGZAMIN KOMPETENCYJNY

 

 Informujemy, iż zagadnienia do egzaminu kompetencyjnego znajdują się pod adresem:

 

http://wbmil.prz.edu.pl/pl/dla-studentow/egzamin-kompetencyjny/

 


KONTAKT DO DZIEKANATU

Mgr MAŁGORZATA MISIAK

Nr tel. 17 865 1441

E-mail: mmisiak@prz.edu.pl

Studia I-go stopnia: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, TRANSPORT

 

Mgr inż. NATALIA BALAWENDER-LEŚ

Nr tel. 17 743 2442

E-mail: nat_bala@prz.edu.pl

Studia I-go stopnia: MECHATRONIKA

Studia II-go stopnia: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


 

 

 

Jakim kierunkiem studiów jesteś zainteresowany/a ?

Galeria

al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności