Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
 
transport_n_II

Kierunek TRANSPORT - Studia niestacjonarne II stopnia

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek

 

Specjalności kierunku Transport są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku i są związane z rosnącą mobilnością, dynamicznie rozwijającą się gospodarką i wymianą towarów na skalę ogólnoświatową oraz na coraz szybsze, bezpieczniejsze i tańsze przemieszczanie osób i towarów przy użyciu różnych gałęzi transportu. Podstawowym celem tego kierunku jest wykształcenie specjalistów z dziedziny transportu przygotowanych nie tylko do pracy w zakresie organizacji i nadzoru nad realizacją procesów przemieszczenia osób i towarów (znających obowiązujące procedury celne i europejskie standardy w zakresie działalności przewozowej, jak również zagadnienia międzynarodowej polityki gospodarczej), ale także posiadających umiejętności związane z obsługą i naprawą samochodów oraz ich wyceną, opiniowaniem przebiegu wypadków drogowych, sporządzaniem opisów technicznych pojazdów, maszyn i urządzeń. Absolwenci kierunku Transport uzyskają także umiejętności pozwalające na innowacyjne rozwiązywanie problemów związanych z działalnością transportową w zakresie: organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem oraz zarządzania przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu. Uzyskają także podstawowe przygotowanie do prowadzenia własnej, szeroko pojętej działalności gospodarczej.

Do realizacji procesu dydaktycznego na tym kierunku Katedra Silników Spalinowych i Transportu wykorzystuje wiele nowoczesnych i dobrze wyposażonych sal wykładowych, ćwiczeniowych i projektowych oraz szereg specjalistycznych laboratoriów, tj. „Budowy Samochodów”, „Elektrotechniki i Elektroniki Samochodowej”, „Ekologii Motoryzacyjnej”, „Urządzeń Technologicznych w Transporcie”, „Bezpieczeństwa Systemów Transportowych” (z symulatorem jazdy samochodem ciężarowym), „Układów Zasilania Silników Spalinowych”, „Badań i Kontroli Pojazdów – Stacja Kontroli Pojazdów”, „Technologii i Eksploatacji Środków Transportu”, „Silników Spalinowych”, „Eksploatacji Silników Spalinowych”, „Materiałów Eksploatacyjnych Środków Transportu”, „Centrum Naukowe Monitoringu Zanieczyszczeń Motoryzacyjnych”
(z kompleksowym systemem analizy spalin, komorą klimatyczną oraz hamownią podwoziową).

 

 

 

Profil absolwenta

 

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) trwają łącznie cztery semestry. W ramach kierunku na studiach II stopnia student ma możliwość wyboru jednej z czterech specjalności:

 

  • Rzeczoznawstwo samochodowe,
  • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych,
  • Transport lotniskowy,
  • Spedycja oraz transport krajowy i międzynarodowy.

 

Wybór specjalności następuje po pierwszym semestrze. Na trzecim i czwartym semestrze, realizowana jest praca dyplomowa z zakresu wybranej tematyki. Liczba godzin zajęć ogółem na studiach niestacjonarnych II stopnia wynosi 685.

Absolwenci studiów II-go stopnia posiadają również wiedzę z zakresu powiązanych kierunków studiów tzn. logistyki oraz budowy i eksploatacji maszyn. Znają i rozumieją zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Potrafią korzystać z zasobów literatury, baz danych, informacji patentowych oraz innych źródeł, także w języku obcym.  Posiadają umiejętności językowe pozwalające na porozumiewanie się w języku obcym w zakresie ogólnym oraz specjalistycznym, tj. transportu. Potrafią przygotować i zaprezentować opracowanie naukowe w języku polskim oraz informację naukową w języku obcym. Mają świadomość społecznej roli absolwenta wyższej uczelni technicznej, rozumieją potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

 

Kierunek transport – studia niestacjonarne II stopnia  - Rzeczoznawstwo samochodowe

 

Absolwent specjalności Rzeczoznawstwo samochodowe posiada wiedzę potrzebną do opiniowania przebiegu wypadków drogowych, określania wartości rynkowej pojazdów, sporządzania opisów technicznych pojazdów, maszyn i urządzeń. Absolwent tej specjalności posiada teoretyczne i praktyczne umiejętności niezbędne do ubiegania się o certyfikat rzeczoznawcy samochodowego.

 

Kierunek transport – studia niestacjonarne II stopnia  - Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

 

Absolwent specjalności Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych uzyskuje przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie: eksploatacji pojazdów, obsługi technicznej i napraw pojazdów, wyposażenia zakładów zaplecza technicznego, oceny stanu technicznego środków transportu i teorii współczesnych systemów diagnostycznych, urządzeń obsługowo-naprawczych pojazdów, transportu samochodowego, ekologii transportu i środków transportowych, organizacji i kierowania zakładami transportowymi i stosowania nowych metod w tym zakresie, prowadzenia prac badawczych w zakresie eksploatacji i trwałości pojazdów.

 

Kierunek transport – studia niestacjonarne II stopnia  - Transport lotniskowy

 

Absolwent specjalności Transport lotniskowy uzyskuje przygotowanie do pracy inżynierskiej i badawczej w zakresie: opracowywania kompleksowych procesów technologicznych transportu lotniskowego, budowy i eksploatacji środków transportowych, inżynierii ruchu pojazdów lotniskowych, systemów logistycznych w transporcie lotniskowym, logistyki przepływu pasażerów, towarów, materiałów i składowania, podstaw zarządzania portem lotniczym i transportem lotniskowym.

 

Kierunek transport – studia niestacjonarne II stopnia  - Spedycja oraz transport krajowy i międzynarodowy

 

Absolwent specjalności Spedycja oraz transport krajowy i międzynarodowy uzyskuje wiedzę obejmującą zasady organizacji transportu ładunków, nowoczesnych rozwiązań logistycznych w sferze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, kompleksowych usług logistycznych, centrów logistycznych oraz funkcjonowania rynków transportowych. Jest on przygotowany do pracy inżynierskiej w zakresie planowania i organizowania spedycji drogowej, sporządzania zleceń i dokumentacji transportowych, prowadzenia nadzoru nad realizowanymi zleceniami oraz odnośnie przygotowywania odprawy celnej towarów.

 


 

 

 

Jakim kierunkiem studiów jesteś zainteresowany/a ?

Galeria

al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności