Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
 
Ankiety studenckie

W celu doskonalenia procesu kształcenia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa zbierane są opinie studentów i słuchaczy (studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych) na temat uczących ich wykładowców oraz przedmiotów oferowanych w ramach programu studiów.

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora PRz Nr 46/2013 z dn.  22.11.2013 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014 przeprowadzono ogółem 104 ankiety nauczycieli. W semestrze zimowym uzyskano ocenę 4,58, a w semestrze letnim – 4,61. W r. akad. 2014/15 ankieta objęła 98 nauczycieli akademickich i uzyskano wyniki: w sem. zimowym – 4,59, natomiast w sem. letnim – 4,53.

W Uczelnianym Systemie Obsługi Studenta (USOS) uruchamiana jest ankieta modułów. Wypełniając tę ankietę studenci mają możliwość, obok udzielenia odpowiedzi na standardowe pytania, wpisać również własne uwagi na temat przebiegu poszczególnych zajęć, spostrzeżenia i propozycje zmian.

W semestrze zimowym r. akad. 2013/2014 na WBMiL ocenie poddano 533 moduły. Z kolei w sem. letnim ankiety wypełniono dla 555 modułów. W kolejnym roku akademickim 2014/15 zaobserwowano wzrost aktywności studentów i ocenionych zostało odpowiednio: w sem. zimowym - 896, a w letnim 846 modułów W zamieszczonych komentarzach studenci zwracali uwagę m.in. na:

  • jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych,
  • formy kontaktu z wykładowcami (kontakt bezpośredni – konsultacje, pośredni – np. e-mail,)
  • możliwość uzyskania zaliczenia z wybranych przedmiotów,
  • proporcje podziału przedmiotów na formy zajęć (wykład, laboratorium, ćwiczenia),
  • jakość i formę zajęć z języków obcych,
  • praktyczne aspekty przygotowania do przyszłej pracy zawodowej.

Dodatkowo, system USOS umożliwił zebranie opinii studentów o pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz o organizacji toku studiów.

Wyrażane opinie oraz zgłaszane potrzeby dotyczyły m. in.:

  • pozytywnej oceny pracy obsługi dziekanatów WBMiL,
  • udoskonalonego dostępu do zbiorów biblioteki PRz,
  • możliwości korzystania z czytelni, a szczególnie z miejsc cichej nauki,
  • proponowanych usprawnień w Uczelnianym Systemie Obsługi Studenta.

Obecnie w opracowaniu są wyniki z semestru zimowego r. akad. 2015/16 dotyczące ankiet nauczycieli akademickich, modułów oraz ankiet pracowników niebędących nauczycielami. Odpowiedzi na pytania ankiet oraz komentarze są analizowane przez Wydziałową Komisję ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, a wnioski kierowane do właściwych jednostek organizacyjnych Wydziału i Uczelni.

 

Wszystkim studentom, którzy wzięli udział w doskonaleniu procesu kształcenia i odpowiedzieli na ankiety serdecznie dziękujemy!

 

 

 

 


 

 

 

Jakim kierunkiem studiów jesteś zainteresowany/a ?

Galeria

al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów
Administrator serwisu: